Wykaz nieruchomości u podnóża Wzgórza Zamkowego

Dyrektor Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni: Wykaz nieruchomości  położonej u podnóża Wzgórza Zamkowego przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

ZNAJDZIESZ NAS

ZAPRASZAMY DO:

 

LOGO CIT PNG 

REKOMENDACJE

zamek

MPR BANER 690x381 px

chkt zamek