Informacja - przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku nr 2

Przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku nr 2 o wymiarach 454x508 cm zlokalizowanego w Chęcinach obr. 02 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2193/4

 

Informacja dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=checiny/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=92&podmenu=235&str=1&id=2790

 

 

ZNAJDZIESZ NAS

ZAPRASZAMY DO:

pan wolod baner

LOGO CIT PNG

baner2 niemczowka

REKOMENDACJE

 

zamek

 

MPR BANER 690x381 px

chkt zamek