Slider

Zamek Królewski w Chęcinach zabłyśnie na czerwono! Międzynarodowy Dzień Świadomości o Zespole Delecji 22q11

22 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Świadomości o Zespole Delecji 22q11. Z tej okazji Gmina Chęciny włącza się w obchody tego dnia poprzez podświetlenie Zamku Królewskiego w kolorze czerwonym. Działanie to ma na celu przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej na temat mikrodelecji – wady genetycznej, z którą rodzi się rocznie ok. 380 dzieci.

            22q11 należy do chorób rzadkich, powodujących cały szereg zaburzeń i wad rozwojowych. Najczęstszymi z nich są trudności w nauce, zaburzenia zachowania, wady serca, słuchu czy narządów służących do pobierania pokarmu od matki przez noworodka. Trudności w prawidłowej ocenie objawów powodują, ze w rzeczywistości ok. 50% osób dotkniętych tą chorobą nie zostaje zdiagnozowanych.

            Kluczową kwestią pozostają przede wszystkim badania prenatalne. Dzięki nowoczesnym technikom udaje się lekarzom zdiagnozować 22q11 jeszcze przed urodzeniem dziecka, co daje czas na przygotowanie się do trudnej roli wychowania potomka z tą chorobą. Poprawna diagnoza u dzieci nieco starszych pozwala również na korzystanie ze specjalistycznej opieki medycznej i terapii. Zaprocentować to może zdobyciem odpowiedniego wykształcenia i usamodzielnieniem się pacjenta w dalszej fazie życia.

            22 listopada w całej Europie i na świecie wiele budynków zostaje podświetlonych, by przypomnieć o potrzebie zwiększenia świadomości dot. ww. choroby. Gmina Chęciny również włącza się w tę niezwykle potrzebną i istotną akcję, upowszechniającą cenną wiedzę nt. 22q11. Dlatego też w tym dniu po zachodzie słońca Zamek Królewski podświetlony zostanie na kolor czerwony.

Konrad Szymański

Zamek Królewski w Chęcinach

Aktualności

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Niemczówka

CIT Chęciny

Geopark Świętokrzyski

Gmina Chęciny

wydarzenia

wydarzenia

spacer 360st

spacer wirtualny

partnerzy

partnerzy
deklaracja
dostępności
Kup Bilet
Wydarzenia